Integritetspolicy för Din Terapi Sepideh Hatami AB

Integritetspolicy för Din Terapi Sepideh Hatami AB

Denna integritetspolicy beskriver hur [Ditt Företagsnamn] samlar in, använder och skyddar personuppgifter.
Insamlade personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter via vårt intresseanmälningsformulär, inklusive men inte begränsat till namn, kontaktinformation och eventuella ytterligare detaljer som du väljer att dela med oss.
Syfte med insamlingen:
Vi samlar in personuppgifter för att hantera intresseanmälningar, följa upp på förfrågningar och tillhandahålla våra psykoterapitjänster.
Samtycke:
Genom att använda vårt intresseanmälningsformulär samtycker du till insamlingen och användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Säkerhet:
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller behandling.
Delning av information:
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag.
Rättigheter:
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.
Kontaktinformation:
Om du har frågor angående vår integritetspolicy, kontakta oss på sepideh@dinterapi.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2024-01-24.